Skip to main content

Tarieven

Helder en transparant!

Doe nu de zelftest! Is mediation voor u geschikt? Klik hier voor de zelftest.


Tarieven van Mediators Federatie

Een mediation duurt gemiddeld tussen de 5 tot 10 uur verdeeld over 3 tot 5 gesprekken.

Het uurtarief bedraagt € 150,- (€ 75,- per partij) exclusief 21% BTW.
Vaak worden de kosten evenredig door partijen verdeeld maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling.

Indien de reistijd van de mediator langer dan een uur aan de orde is wordt € 65,- per uur en € 0,19 per kilometer in rekening gebracht.

De kosten van mediation zijn niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing.
Iedereen in Nederland die een mediator nodig heeft maar niet kan betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) heeft recht op een bijdrage in de kosten.
Dit is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand en heet een toevoeging. Met een toevoeging betaalt elke partij niet meer dan € 52,00 of € 103,00 exclusief 21% BTW voor het gehele mediationtraject.

In bijzondere gevallen kan zelfs de gehele eigen bijdrage komen te vervallen. Mediators Federatie informeert u graag over deze mogelijkheid.

Nadere informatie kunt u ook vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

Indien u geen recht heeft op een toevoeging en bent doorverwezen door de rechtbank wordt een instaptarief gehanteerd van € 75,00 exclusief 21% BTW per partij, met een maximum van 2 uur. Daarna geldt het uurtarief van de mediator.