Ieder mens heeft wel eens een conflict. Dit kan over van alles gaan zoals:

 • het niet eens worden met uw ex-partner over de omgang met de kinderen;
 • onenigheid in de familie over de verdeling van de erfenis;
 • u heeft een andere mening over de hoogte van de alimentatie dan uw ex-partner;
 • een geschil met de buren over geluidsoverlast;
 • u bent het oneens met uw leidinggevende over mogelijkheden om te re-integreren;
 • de ideeën die u heeft over samenwerken komen niet overeen met die van uw collega.

Deze vervelende situaties kunnen u dagelijks bezighouden. Van belang is dat u daar geen last meer van heeft, rust krijgt in uw leven. Zeker in de gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet.

Het is belangrijk een conflict zo snel als mogelijk op te lossen zodat het conflict niet verder oploopt dan nodig en schade aan de onderlinge relatie wordt beperkt. Voor bijna elk conflict bestaat een oplossing die voor een ieder acceptabel en haalbaar is. Het is goed mogelijk dat u die oplossing niet meer ziet doordat het conflict te lang heeft geduurd of te hoog is opgelopen. Mediation kan ervoor zorgen dat u die oplossing wel weer kunt zien, door naar de belangen te kijken en niet naar de standpunten.

U bepaalt zelf welke richting u op gaat!

Met mediation lost ú zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. U bepaalt zelf welke richting u op gaat.

Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. De mediation is onder vertrouwlijkheid en geheimhouding. Wat besproken wordt blijft onder de partijen. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. De mediator helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Geen juridische procedure dat jaren kan duren!

 • u bepaalt zelf de oplossing;
 • veelal wordt duidelijk wat er werkelijk speelt, zodat u de oplossing hierop af kan stemmen;
 • mediation is een stuk goedkoper dan een juridische procedure;
 • u schakelt maar één mediator in zodat u de kosten kunt delen en u bespaart de griffiekosten;
 • een juridische procedure kan jaren duren met een onzekere uitkomst, een mediation duurt gemiddeld 5 tot 10 uur;
 • mediation heeft een informeel karakter;
 • er is oog voor de onderlinge relatie in de toekomst, belangrijk bij betrokken kinderen;
 • ongeveer 92% van de professionele mediations slaagt.

Of mediation geschikt is voor uw conflict, hangt af hoe u en de andere partij(en) tegen het conflict aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat u het conflict echt op wilt lossen, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Mediation is uitermate geschikt in deze gevallen:

 • u wilt de oplossing in eigen hand houden;
 • u wilt of moet de relatie met de andere partij behouden of goed afsluiten, bijvoorbeeld vanwege het contact met de kinderen of omdat u blijft samenwerken;
 • u bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden;
 • u bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt;
 • u zoekt een duurzame oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.